Rodný dům - Muzeum - Johann Gregor Mendel

Pronájem prostor

Areál rodného domu je poměrně rozsáhlý. Jeho prostory nabízíme k pronájmu za účelem pořádání různých společenských akcí, konferencí, oslav, svateb, ale i dětský táborů. K dispozici je pro Vás Velká stodola, zasedací místnost nebo celý areál. Vyzkoušejte si atmosféru prostředí, kde se historie uplatňuje v budoucnosti.
SVATBY

Rodný dům Johanna Gregora Mendela nabízí své prostory pro konání romantických svatebních obřadů včetně hostin v klidném prostředí venkova. Tento půvabný statek se nachází v místní části obce Vražné v Hynčicích, v chráněné krajinné oblasti Poodří. Prostory jsou ideální pro cca 80 osob, navýšení kapacity je však možné až na 120 osob...


Termíny svateb

Svatební obřady zajišťuje obec Vražné ve spolupráci s matričním úřadem MěÚ Odry. Termíny svatebních obřadů (i případných svatebních hostin) si můžete dohodnout přímo v rodném domě. Kontakt naleznete níže.

Praktické pokyny pro svatebčany

Místa určená ke svatebnímu obřadu si můžete předem prohlédnout.

Na dvůr je zakázán vjezd motorových vozidel.

V těsné blízkosti Rodného domu J. G. Mendela se nachází 2 parkoviště pro cca 30 aut.

Fotografování a filmování je povoleno.

Rozhazování konfet a podobných ozdob svatebními hosty s rozvahou.

Všem účastníkům obřadu je plně k dispozici hygienické zázemí pro návštěvníky rodného domu.

Nezapomeňte na doklady potřebné pro uzavření sňatku: občanské průkazy, rodné listy, apod.

Příslušný matriční obvod: Městský úřad Odry

Nově jako bonus nabízíme službu svatební koordinátorky.


Ceník

Pronájem areálu (pátek – neděle, svátky)40 000 Kč
Chystání den předem1 500 Kč
Záloha10 000 Kč

V případě konání svatby se pronajímá celý areál Rodného domu. Podmínky pronájmu upravuje „Smlouva o nájmu areálu J. G. Mendela“.

OSLAVY, SEŠLOSTI A TÁBORY

Rodný dům Johanna Gregora Mendela nabízí taká pronájem společenského sálu - Velké stodoly (kapacita cca 80 až 120 osob) nebo zasedácí místnosti (kapacita cca 30 - 40 osob) k uspořádání oslav, sešlostí, meetingů, táborů, adaptačních kurzů pro školy...

Pro další informace a pronájem prostor nás, prosíme, kontaktujte


Ceník

Velká stodola9 000 Kč / den
Zasedací místnost – posluchárna1 500 Kč / den
Chystání den předem1 500 Kč

Sazby pro školní zájezdy, tábory a adaptační kurzy poskytujeme na vyžádání, neváhejte nás kontaktovat.

Rychlý kontakt

Telefon: (+420) 556 730 105

Mobil: (+420) 725 141 470

E-mail: mendel@vrazne.cz